Podlaha - je vždy krásné, originální a teplo. Chcete-li vytvořit jedinečnou atmosféru pohodlí není srovnatelná s jinými typy podlah. Chcete-li vytvořit individuální propracovaný a ušlechtilý parketové podlahy je...

Podlaha - je vždy krásne, originálne a teplo. Ak chcete vytvoriť jedinečnú atmosféru pohodlia nie je porovnateľná s inými typmi podláh. Ak chcete vytvoriť individuálny prepracovaný a ušľachtilý...

Masivní deska - jeden z nejodolnějších materiálů pro podlahy. Navenek to se podobá prkno, ale liší se od něj v konstrukci, jelikož Je složen výhradně z masivního dřeva....

Masívna doska - jeden z najodolnejších materiálov pre podlahy. Navonok to sa podobá doska, ale líši sa od neho v konštrukcii, pretože Je zložený výhradne z masívneho dreva....

Po uplynutí životnosti dřeva se blíží ke svému konci, je třeba demontovat. Za účelem provedení práce s maximální kvalitu a zachování integrity podlahy, měli byste se držet určitou...

Po uplynutí životnosti dreva sa blíži ku svojmu koncu, je potrebné demontovať. Za účelom vykonania práce s maximálnu kvalitu a zachovanie integrity podlahy, mali by ste sa držať...